Slide
Baanmeesuk-Slider-1-1
Baanmeesuk-Slider-2
Baanmeesuk-Slider-3
Baanmeesuk-Slider-4
Baanmeesuk-Slider-5
Baanmeesuk-Slider-6
Baanmeesuk-Slider-7
previous arrow
next arrow
มีสุข เดย์แคร์

มีสุข เดย์แคร์ ดูแลผู้สูงวัย ระหว่างวัน
เปิดทุกวัน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.

  • จัดกิจกรรมระหว่างวัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย และ สร้างสัมพันธภาพ กับกลุ่มเพื่อน เพื่อความสดชื่นของผู้สูงวัย
  • พร้อมบริการอาหารสุขภาพ 1 มื้อ และ อาหารว่าง
  • ประเมินความสุข ในการใช้ชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรมอันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงวัย ส่งเสริมให้สมาชิกของทุกครอบครัว ได้รับการผ่อนคลายจากการปฏิบัติภาระกิจประจำวัน
  • ส่งเสริมการออกกำลังกายให้เหมาะสม ด้วยการจัดกิจกรรมของนักกายภาพบำบัด