6th สิงหาคม 2023

มีสุข โซไซตี้ จัดฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตยามฉุกเฉิน (CPR) และ การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (FIRST AID) ให้กับพนักงาน

มีสุข โซไซตี้ สร้างเสริมทักษะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ให้กับพนักงานทุกแผนก ได้จัดฝึกอบรมทักษะสำหรับการช่วยชีวิตยามฉุกเฉิน (CPR) และ การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (FIRST AID) โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ก่อนหน้า : มีสุข โซไซตี้ ฉลองสงกรานต์ 2566
ถัดไป :