banner_1
banner_3
banner_4
banner_5
banner_6
previous arrow
next arrow
ติดต่อเรา และ ที่ตั้งโครงการ
อีเมล: info@villameesukresidences.com
โทรศัพท์: (+66) 08-999-797-11
ที่อยู่: 209 ถนนแม่โจ้-พร้าว หมู่ 6 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ติดต่อเรา

สถานที่น่าสนใจใกล้โครงการ

  • เพียง 7 กม ถึง ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ / โรงพยาบาลเทพปัญญา
  • เพียง 5 กม ถึง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ตลาดสด
  • เพียง 5 กม ถึงเทสโก้โลตัสรวมโชค / ท้อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
    และ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • เพียง 15 นาที ถึงใจกลางเมืองเชียงใหม่