14th กุมภาพันธ์ 2023

PROJECT PROGRESS

ความคืบหน้างานก่อสร้างของไวท์วิลลา จังหวัดเชียงใหม่ บ้านพร้อมบริการดูแลกิจวัตประจำวัน สำหรับคนทุกวัย เหลือเพียง 4 หลังเท่านั้น

ก่อนหน้า :
ถัดไป : ความคืบหน้างานก่อสร้าง ไวท์วิลลา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566